Neues Wort – flott

Na celowniku mamy dziś przymiotnik (Adjektiv) – flott

  • szybko (im Sinne: schnell und einfach)
  • zwinnie (im Sinne: schnell und einfach)
  • szykowny (im Sinne: schick)
  • sprawny (im Sinne: fahrbereit/zügig)
  • rozwięzły (im Sinne: unbeschwert)
  1. Na, das ging aber flott! – No, to poszło całkiem sprawnie/szybko/zwinnie.
  2. Martin fährt ein flottes Motorrad. – Martin jedzie eleganckim motorem.
  3. Karin hat ein flottes Kleid an! – Karin ma ubraną elegancką/szykowną sukienkę.
  4. Dein Fahrrad ist kaputt? Das kriegen wir wieder flott! – Twój rower jest zepsuty? Zaraz to szybko naprawimy.
  5. Olga und Florian arbeiten flott zusammen! Sie sind ein gutes Team! – Olga i Florian sprawnie współpracują razem. Oni tworzą dobry zespół.