Liczebnik

Die offizielle Uhrziet. Czas oficjalny

die offizielle Uhrzeit

Czas oficjalny występuje w takich miejscach jak dworzec kolejowy, autobusowy, poczta, bank itp. Czas oficjalny podajemy w pełnych godzinach i minutach. Na początku każdego zdania określającego czas stoi odpowiednik słowa „Jest godzina …” – Es ist … Uhr. die Uhr – w tych zdaniach ma znaczenie – godziny. 8:10 Uhr – Es ist acht Uhr zehn.9:15 Uhr – Es ist …

Weiterlesen...

Die inoffizielle Uhrzeit – czas nieoficjalny

die inoffizielle Uhrzeit

Czas nieoficjalny to czas często nam znany języka potocznego, jakim się posługujemy w życiu codziennym. vor – przednach – po halb – wpół doein Viertel – kwadrans Aby podać poprawnie czas wykorzystujemy zwrot „Jest” – Es ist … Na początku podajemy minuty, a następnie słówko określające czy są one przed, czy po następującej godzinie. 8:10 Uhr – Es ist zehn …

Weiterlesen...

Liczebniki ułamkowe

Die Buchzahlen (liczebniki ułamkowe) służa do określania części całości. Licznik ułamka (der Zähler) odczytujemy tak jak liczebnik główny. Mianownik ułamka (der Nenner) odczytujemy tak jak liczebnik porządkowy z końcówką: – -tel dla liczebników od 1 do 19 – -stel dla liczebników od 20 wzwyż   ¼ – ein Viertel ¾ – drei Viertel ½ – ein halb 11/54 – elf …

Weiterlesen...

Liczebniki nieokreślone

Die unbesimmten Zahlen (liczebniki nieokreślone): * einige, etliche – 'kilka’ – odmieniają się zwykle w liczbie mnogiej (niekiedy również w liczbie pojedynczej zwłaszcza przed rzeczownikami oderwanymi). Odmieniają się tak jak rodzajnik okreslony. Hans wohnt enige Häuser wieter. * mehrere – 'kilka’ – używa się tylko w liczbie mnogiej. Odmieniają się jak rodzajnik okreslony. David hat mehrere Geschwister. * aller, alle, …

Weiterlesen...

Liczebniki porządkowe

Die Ordinalzahlen – (liczebniki porządkowe) odpowiadają na pytanie: der, die, das Wievielte? Liczebniki porządkowe piszemy zawsze z kropką – 1., występują z rodzajnikiem określonym (der, die, das erste), zaimkiem dzierżawczym (mein erste Bruder), zaimkiem wskazującym (diese zweite Hose).   der, die, das 1. erste 2. zweite 3. dritte 4. vierte 5. fünfte 6. sechste 7. siebente 8. achte 9. neunte …

Weiterlesen...

Liczebniki główne

Die Kardinalzahlen – (liczebniki główne) odpowiadają na pytanie: wie viel? – w odniesieniu do ilości, rzeczoników niepoliczalnych, abstrakcyjnych wie viele? – w pytaniu o liczbę (rzeczowniki policzalne)   Wszystkie rzeczowniki poniżej miliona zapisując słownie piszemy łącznie, np. 377 – dreihundertsiebenundsiebzig Prawie wszystkie rzeczowniki piszemy małą litera. Wyjątek stanowią trzy liczebniki będące rzeczownikami rodzaju żeńskiego, są to: die Null (Nullen) – …

Weiterlesen...