Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Gramatyka

Gramatyka

Kausalsatz – zdanie okolicznikowe przyczyny II

Kausalsätze

Jak już wiesz, zdania okolicznikowe przyczyny – Kausalsätze – możemy wyrazić za pomocą spójników weil, da, zumal. O tym było w poprzednim ćwiczeniu. Aby zapytać o powód lub też przyczynę używamy: Warum? Weshalb? Aus welchem Grund? Zdanie okolicznikowe przyczyny możemy wyrazić również za pomocą przysłówków (Adverbien) albo przyimków (Präpositionen). Przysłówki dzielimy na dwie podgrupy: Adverbien (przysłówki) oznaczające powód (Grund) oraz …

Weiterlesen...

Kausalsatz – zdanie okolicznikowe przyczyny

Kausalsätze

Zdanie okolicznikowe przyczyny  to w języku niemieckim Kausalsatz. Kausalsatz odpowiada na pytanie: warum?  weshalb? weswegen? (dlaczego?), aus welchem Grund? (z jakiego powodu?) i rozpoczyna się od spójników weil albo da (ponieważ). Jest to zdanie poboczne, w którym orzeczenie (odmienna forma czasownika) stoi na końcu zdania, a sam podmiot tuż za spójnikiem. Istnieje różnica pomiędzy weil i da, stąd też nie należy używać ich …

Weiterlesen...

Rzeczowniki podobne

Rzeczowniki podobne

Rzeczowniki podobne – zawarłem tu pewną grupę rzeczowników które brzmią podobnie, mają inne znaczenie. Często sprawiają uczącym się języka niemieckiego wiele problemów.   Wort Bedeutung Singular Plural das Etikett die Etikette(n) etykietka die Etikette – etykieta – der Akt die Akte akt die Akte die Akten akta, dokomenty (teczka) – die Decke die Decken sufit, kołdra, kapa das Deck die …

Weiterlesen...

Funktionsverbgefüge – Nomen + Verb = Verb

Niżej znajduje się lista wyrażeń rzeczownikowo-czasownikowych, które można zastąpić samym czasownikiem, bądź też przymiotnikiem z czasownikiem. – anstellen – aufnehmen – ausüben – sich befinden – bekommen – besitzen – bleiben – bringen – erfahren – erhalten – erheben – erteilen – finden – führen – geben – gehen – gelangen – genießen – geraten – haben – halten – …

Weiterlesen...

3 formy podstawowe czasowników nieregularnych (mocnych)

Infinitif – bezokolicznik 3. Person Singular Präsens – 3 os. l.poj. czasu terażniejszego 3. Person Singular Preteritum – 3 os. l.poj. czasu przeszłego Preteritum 3 . Person Singular Perfekt – 3 os. l.poj. czasu Perfekt Tłumaczenie bezokolicznika backen er bäckt / er backt er backte / er buk er hat gebacken piec befehlen er befiehlt er befahl er hat befohlen …

Weiterlesen...

Rektion des Verbs – rekcja czasownika

Rektion des Verbs – rekcja czasownika Verb Präposition+Kasus Beispielsatz abbeißen von+Dativ Er biss von dem Apfel ab. abberufen von+Dativ Sie wurde von ihrer Stelle abberufen. abbringen von+Dativ Sie konnte ihn nicht von seinem Plan abbringen. abbuchen von+Dativ Der Betrag wird vom Konto abgebucht. abfahren von+Dativ Er ist vom Hauptbahnhof abgefahren. abfärben auf+Akkusativ Das Verhalten der Eltern ist auf die Kinder …

Weiterlesen...

Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein

Perfekt mit sein – czas przeszły Perfekt z sein Niektóre czasowniki w języku niemieckim czas Perfekt tworzą z czasownikiem posiłkowym sein. Są to przede wszystim: » Czasowniki nie przechodnie tzw. untransitive Verben, które nie wymagające dopełnienia w bierniku (Akkusativie), które wyrażają ruch, kierunek fahren, gehen, kommen, einsteigen, eintreten, einziehen, … Ich bin nach London geflogen. Poleciałem do Londynu. Nely ist da eingestiegen. Nely …

Weiterlesen...

Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben

Perfekt mit haben- czas przeszły Perfekt z haben Większość czasowników w języku niemieckim czas Perfekt tworzy z czasownikiem posiłkowym haben. Są to przede wszystim: » Czasowniki przechodnie tzw. transitive Verben, które wymagające dopełnienia w bierniku (Akkusativie) machen, haben, besuchen, schreiben, fahren (w znaczeniu wieźć), sehen Ich habe meinen Bruder gesehen. Widziałem mojego brata. Ich habe meine Oma besucht. Odwiedziłem moją babcie. …

Weiterlesen...