Ćwiczenia gramatyczne – Grammatikalische Übungen

Maj, 2021

 • 25 maja

  Roboter und Freund

  Wortschatz in einem Krankenhausw szpitaludas Krankenhaus, die Krankenhäuserszpitaldie indische Hauptstadt indyjska stolicakann manmożnader Roboterrobotfrei herumlaufenwolno lataćbedeutenznaczyćzu Patienten geheniść do pacjentówansteckend seinbyć zaraźliwymkeinen Besuch bekommen dürfennie móc otrzymać odwiedzineinen Besuch bekommenotrzymać odwiedzinydie Brustpierśauf der Brustna piersidas Tablettabletder Patient, -enpacjentdie Patientin, -nenpacjentkamit Hilfe der/des (G)z czyjąś pomocą, przy pomocy kogośder Bildschirm, -eekrander Angehörige, -nkrewnydie Angehörige, -nkrewnader Arzt, die Ärztelekarzdie Ärztin, die Ärztinnenlekarkamit + …

kwiecień, 2021

 • 1 kwietnia

  Konjugation des Verbs: lügen

  lügen – kłamać Präsens Singular – l. pojedynczaPlural – l. mnogaichlügewirlügendulügstihrlügtersieeslügtsieSielügen Präteritum Singular – l. pojedynczaPlural – l. mnogaichlogwirlogendulogstihrlogtersieeslogsieSielogen Perfekt hat … gelogen Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary. Bei Störungen bitte hier klicken.

marzec, 2021

 • 26 marca

  Konjugation des Verbs: spielen

  spielen – grać Präsens Singular – l. pojedynczaPlural – l. mnogaichspielewirspielenduspielstihrspieltersieesspieltsieSiespielen Präteritum Singular – l. pojedynczaPlural – l. mnogaichspieltewirspieltenduspieltestihrspieltetersieesspieltesieSiespielten Perfekt hat … gespielt Übung 1. Baue Sätze mit dem Verb spielen. Zbuduj zdania z czasownikiem spielen. Übung 2. Finde Paare. Znajdź pary. Bei Störungen bitte hier klicken.

 • 15 marca

  K1 – Lektion 1d – Wie spät ist es?

  Omówienie czasu nieoficjalnego znajdziesz w oddzielnym wpisie – die inoffizielle Uhrzeit – czas nieoficjalny. Übung 1. Lies den Taxt und markiere, welcher Satz richtig und welcher falsch ist. Przeczytaj tekst i zaznacz, które zdanie jest poprawne (R), a które błędne (F). Hallo! Ich heiße Maria Waldmann und erzähle dir von meinem Tag. Es ist kurz nach sechs. Der Wecker klingelt. …

 • 4 marca

  Konjugation des Verbs: diskutieren

  Präsens Singular – l. pojedynczaPlural – l. mnogaichdiskutierewirdiskutierendudiskutierstihrdiskutiertersieesdiskutiertsieSiediskutieren Präteritum Singular – l. pojedynczaPlural – l. mnogaichdiskutiertewirdiskutiertendudiskutiertestihrdiskutiertetersieesdiskutiertesieSiediskutierten Perfekt hat … diskutiert Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary.

Maj, 2020

 • 18 maja

  Czas przyszły – Futur I

  W języku niemieckim występują dwa czasy przyszłe. Futur I oraz Futur II. Futur I – składa się z czasownika posiłkowego werden oraz właściwego czasownika w bezokoliczniku, który w zdaniu stoi na końcu. Poniżej prezentuję kilka grafik obrazujących budowę czasu przyszłego. A tutaj filmik na yt o czasie przyszłym Futur I Übung 1. Ordne zu. Przyporządkuj odmianę czasownika werden do zaimków …

Listopad, 2019

 • 18 listopada

  Die offizielle Uhrziet. Czas oficjalny

  die offizielle Uhrzeit

  Czas oficjalny występuje w takich miejscach jak dworzec kolejowy, autobusowy, poczta, bank itp. Czas oficjalny podajemy w pełnych godzinach i minutach. Na początku każdego zdania określającego czas stoi odpowiednik słowa „Jest godzina …” – Es ist … Uhr. die Uhr – w tych zdaniach ma znaczenie – godziny. 8:10 Uhr – Es ist acht Uhr zehn.9:15 Uhr – Es ist …

czerwiec, 2017

kwiecień, 2017

 • 13 kwietnia

  Übung: In der Stadt

  Wykorzystanie konstrukcji z „zu”; Określanie miejsca: przyimki z celownikiem i biernikiem; Opis drogi.   Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Kliknij w ten link i przejdź do ćwiczeń z działu Hast du Lust, ins Kino zu gehen – czy masz ochotę iść do kina? Aufgabe 1. Übersetze die Sätze ins Polnische. Przetłumacz zdania na język polski. Diana geht heute …

luty, 2017

 • 9 lutego

  Übung – Ich kann Rad fahren

  Freizeitaktivitäten - aktywności w czasie wolnym

  Hier mal eine Übung zum Satzbau mit dem Modalverb „können”. Baue die Sätze. Ułóż zdania. Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr