Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Nauka » Przysłowia mądrością narodu

Przysłowia mądrością narodu

1. Aller Anfang ist schwer. – Każdy początek jest trudny.
2. Aller guten Dinge sind drei. – Do trzech razy sztuka.
3. Alles hat seine Zeit. – Wszystko w swoim czasie.
4. Alle Wege führen nach Rom. – Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
5. Alte Liebe rostet nicht. – Stara miłość nie rdzewieje.
6. Alter schützt vor Torheit nicht. – Wiek nie chroni przed głupotą.
7. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. – Co się odwlecze, to nie uciecze.
8. Auge um Auge, Zahn um Zahn. – Oko za oko, ząb za ząb.
9. Aus den Augen, aus dem Sinn. – Co z oczu, to i z serca.
10. Besser eine Stunde zu früh als eine Minute zu spät. – Lepiej godzinę wcześniej niż minutę za późno.
11. Besser ein Spatz / Sperling in der Hand als eine Taube auf dem Dach. – Lepszy gołąb w garści niż wróbel na dachu.
12. Besser etwas als nichts. – Lepiej coś niż nic. / Lepszy rydz niż nic.
13. Besser spät als nie. – Lepiej późno niż wcale.
14. Bier auf Wein, lass das sein; Wein auf Bier, das rat ich dir. – Piwo po winie – daj sobie spokój, wino po piwie – to mogę ci poradzić. Przysłowie nie ma polskiego odpowiednika
15. Borgen macht Sorgen. – Pożyczanie sprawia kłopoty. / Dobry zwyczaj nie pożyczaj.
16. Das Ei will klüger sein als die Henne. – Jajko chce być mądrzejsze od kury.
17. Das Ende krönt das Werk. – Koniec wieńczy dzieło.
18. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. – Szczęśliwi czasu nie liczą.
19. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. – Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
20. Der Appetit kommt beim Essen. – Apetyt przychodzi w miarę jedzenia.
21. Der erste Schritt ist der schwerste. – Najtrudniejszy jest pierwszy krok.
22. Der Klügere gibt nach. – Mądrzejszy ustępuje.
23. Der Mensch denkt und Gott lenkt. – Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi.
24. Der Schein trügt. – Pozory mylą.
25. Der Teufel ist nicht so schwarz, wie man ihn malt. – Nie taki diabeł straszny, jak go malują.
26. Der Zweck heiligt die Mittel. – Cel uświęca środki.
27. Die Ausnahme bestätigt die Regel. – Wyjątek potwierdza regułę.
28. Die Furcht hat große Augen. – Strach ma wielkie oczy.
29. Dienst ist Dienst (und Schnaps ist Schnaps). = Służba nie drużba.
30. Die Wände haben Ohren. – Ściany mają uszy.
31. Durch Schaden wird man klug. – Mądry Polak po szkodzie.
32. Eile mit Weile. – Spiesz się powoli.
33. Eine Hand wäscht die andere. – Ręka rękę myje.
34. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. – Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
35. Ende gut, alles gut. – Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
36. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. – Nie wszystko złoto, co się świeci.
37. Freunde erkennt man in der Not. – Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
38. Friede ernährt, Unfriede verzehrt. – Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
39. Gegensätze ziehen sich an. – Przeciwieństwa lubią się przyciągać.
40. Geld regiert die Welt. – Pieniądz rządzi światem.
41. Geld stinkt nicht. / Es stinkt nicht. – Pieniądze nie śmierdzą.
42. Hunde, die bellen, beißen nicht. – Krowa, która dużo ryczy, daje mało mleka. = dosł. Psy, które szczekają, nie gryzą.
43. In der Kürze liegt die Würze. – Lepiej krótko i na temat.
44. Jeder ist Herr in seinem Hause. – Wolność Tomku w twoim domku.
45. Jeder ist seines Glückes Schmied. – Każdy jest kowalem swojego losu.
46. Jeder Topf findet seinen Deckel. – Każda potwora znajdzie swego amatora.
47. Keine Flamme ohne Rauch. – Nie ma dymu bez ognia.
48. Keine Regel ohne Ausnahme. – Wyjątek potwierdza regułę.
49. Kleider machen Leute. – Nie szata czyni człowieka, lecz człowiek szatę.
50. Lachen ist gesund. – Śmiech to zdrowie.
51. Langsam, langsam, aber sicher. – Pomału, pomału, ale zawsze do przodu.
52. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. – Trzeba kuć żelazo, póki gorące.
53. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. – Jutro, jutro, tylko nie dzisiaj, mówią wszyscy leniwi ludzie.
54. Morgenstunde hat Gold im Munde. – Kto rano wstaje, temu Pan bóg daje.
55. Nach dem Essen rauchen oder eine Frau gebrauchen. >>> żartobliwa parafraza przysłowia nr 56 Po jedzeniu zapalić albo „puknąć babkę”.
56. Nach dem Essen sollst du stehen oder tausend Schritte gehen. – Każdy Polak po jedzeniu nie zapomni o paleniu.
57. Ohne Fleiß kein Preis. – Bez pracy nie ma kołaczy.
58. Ordnung muss sein. – Porządek musi być.
59. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. – Punktualność jest grzecznością królów.
60. Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. – Nie męcz zwierząt, bo je też boli.
61. Rache ist süß. – Zemsta jest słodka.
62. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. – Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
63. Scherben bringen Glück. – Potłuczone szkło/glina/ceramika przynosi szczęście.
64. Schönheit vergeht, Tugend besteht. – Pięknośc przemija, cnota pozostaje.
65. Spare in der Zeit, so hast du in der Not. – Oszczędzaj zawczasu, a będziesz mieć w potrzebie.
66. Steter Tropfen höhlt den Stein. – Kropla drąży kamień.
67. Stille Wasser sind tief. – Cicha woda brzegi rwie.
68. Strafe muss sein. – Kara musi być.
69. Übung macht den Meister. – Ćwiczenie czyni mistrz.
70. Viele Köche verderben den Brei. – Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
71. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. – Co możesz zrobić jutro, zrób dziś.
72. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. – Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.
73. Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen / Füßen haben. – Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach.
74. Was sich liebt, das neckt sich. – Kto się lubi, ten się czubi.
75. Wenn keiner weiß, worum es geht, da geht es hundertprozentig um Geld. – Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
76. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. – Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.
77. Wer A sagt, muss auch B sagen. – Jak się powie A, to trzeba też powiedzieć B.
78. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Thalers nicht wert. – Kto nie szanuje feniga, to nie zasługuje na talara.
79. Wer die Wahl hat, hat die Qual. – Męka wyboru.
80. Wer schläft, (der) sündigt nicht. – Kto śpi, nie grzeszy.
81. Wer sich zuletzt freut, freut sich am besten. – Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
82. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. – Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
83. Wie die Arbeit, so der Lohn. – Jaka praca, taka płaca.
84. Wie du mir, so ich dir. – Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
85. Wie gewonnen, so zerronnen. – Jak przyszło, tak poszło. / Łatwo przyszło, łatwo poszło.
86. Zeit ist Geld. – Czas to pieniądz.
87. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. – Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.
88. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. – Czego się Jasio nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.
89. Morgenstunde hat Gold im Munde. – Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
90. Vögel, die am Morgen singen, fängt am Abend die Katze. – Ptaki, którerano śpiewają, wieczorem złapie kot.
91. Wo gehobelt wird, da fallen die Späne. – Gdzie się drwa rąbie, tam wióry lecą.
92. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. – Do odważnych świat należy.
93. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. – Dopóty dzban wodę nosi, dopóki ucho mu się nie urwie.
94. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. – Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
95. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. – Jeśli czegoś nie wiesz, to nie rozmawiaj na ten temat.
96. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. – Kto ma troski, ma też likier. (Kto ma pszczoły, ma też miód.)
97. Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. – Gdzie nie ma adwokata, nie ma też sędziego.
98. Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg’ auch keinem ander’n zu. – Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe.
99. Der dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln. – Najgłupszy rolnik ma największe ziemniaki.
100. Den Letzten beißen die Hunde. – Ostatnich gryzą psy.
101. Alte Liebe rostet nicht. – Stara miłość nie rdzewieje.
102. Lügen haben kurze Beine. – Kłamstwo ma krótkie nogi.
103. Wissen ist Macht.– Wiedza to potęga.
104. Die Katze soll man nicht im Sack kaufen. – Nie kupuj kota w worku.
105. Liebe macht blind. – Miłość czyni ślepym.
106. Mit Speck fängt man Mäuse. – Myszy łapie się na boczek.
107. Allzuviel ist ungesund. – Co za dużo, to nie zdrowo.
108. Aller Anfang ist schwer. – Początki są zawsze trudne.
109. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. – Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
110. Der Appetit kommt beim Essen. – Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
111. Arbeit/ Armut schändet nicht. – Praca / bieda nie hańbi.
112. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. – Co się odwlecze, to nie uciecze.
113. In der Kürze liegt die Würze. – Sedno sprawy jest w krótkiej formie.
114. Erst besinn’s, dann beginn’s. – Najpierw pojąć, potem zaczynać.
115. Wie man sich bettet, so schläft man. – Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.
116. Heiße Bitte, kalter Dank. – Gorąca prośba, zimne podziękowanie.
117. Borgen macht Sorgen. – Dobry zwyczaj nie pożyczaj.
118. Gelegenheit macht Diebe. – Okazja czyni złodzieja.
119. Das Ei will klüger sein als die Henne. – Jajko chce być mądrzejsze do kury.
120. Hunger ist der beste Koch. – Głód to najlepszy kucharz.
121. Einmal ist keinmal. – Jeden raz to żaden raz.
122. Man soll das Eisen schmieden, solange es heiB ist. – Należy kuć żelazo póki gorące.
123. Irren ist menschlich. – Błądzić to rzecz ludzka.
124. Wer ernten will, muss säen. – Kto chce zbierać plony, musi siać.
125. Kleider machen Leute. – Jak cię widzą, tak cię piszą.
126. Den Freund erkennt man in der Not. – Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
127. Aller guten Dinge sind drei. – Do trzech razy sztuka.
128. Die Geschmäcker sind verschieden. – Gusta są różne.
129. Gleich und gleich gesellt sich gern. – Swój do swojego przystaje.

 

Über Autor Wierzchowski Damian

Młody nauczyciel, absolwent filologii germańskiej na UWM w Olsztynie. Dzięki tej stronie, dumnie prowadzonej od 2009 roku, pragnę podzielić się z Tobą swoją wiedzą i pasją do języka i kultury niemieckiej. Ein frisch gebackener Deutschlehrer, der Germanistik an der Warmia und Masuren Universität studiert hat. Ich bin sowohl ein Germanist, als auch ein Lehrer von Beruf. Im September fange ich mit dem Referendariat an. Ich wünsche mir viel Spaß dabei :)

Beliebteste Beiträge

Bilderbuch Deutsch – das Bein

Bilderbuch Deutsch – eine Sammlung von Bildern mit der Unterschrift. Bilderbuch Deutsch kannst du auch …