Archiv von heute

Gefühle – uczucia

Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Niko 1”. glücklich – szczęśliwy froh – szczęśliwy, wesoły zufrieden – zadowolony böse – zły traurig – smutny müde – zmęczony wütend – wściekły besorgt – zatroskany munter – odważny Übung 1. Finde …

Weiterlesen...

Gesund und munter – zdrowy i żwawy

Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Niko 1”. Ich klettere gern. – Wspinam się chętnie. Ich spiele gern Fußball.  – Gram chętnie w piłkę nożną. Ich fahre gern Fahrrad. – Jeżdżę chętnie rowerem. Ich laufe gern. – Biegnę chętnie. …

Weiterlesen...

Zahlen von 1 bis 20 – liczby od 1 do 20

.die Zahl, (Zahlen) – liczba 1 – eins2 – zwei3 – drei4 – vier5 – fünf6 – sechs7 – sieben8 – acht9 – neun10 – zehn11 – elf12 – zwölf13 – dreizehn14 –vierzehn15 – fünfzehn16 – sechzehn17 – siebzehn18 – achtzehn19 – neunzehn20 – zwanzig WYMOWA Film z nagraniem wymowy znajduje się poniżej. Przejdź do strony z ćwiczeniami z zakresu …

Weiterlesen...

Buchstabe ei und k – literka ei oraz k

Eine Übung zu Buchstaben – „ei” und „k”. Ćwiczenie dotyczące literek „ei” oraz „k”   Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.   Finde Paare. Znajdź pary.  

Weiterlesen...

Buchstabe ch und z – literka ch oraz z

    Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.   Übung 1. Finde Paare.  Znajdź pary. Übung 2. Finde Paare.  Znajdź pary.   Bei Störungen bitte hier klicken.  

Weiterlesen...

Buchstabe nk – literka nk

Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.   Finde Paare. Znajdź pary. Bei Störungen bitte hier klicken.  

Weiterlesen...

Buchstabe ck – literka ck

  Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.   Finde Paare. Znajdź pary.         Was ist das? Finde ein passendes Bild zu den Wörtern. Co to jest? Znajdź pasujący obrazek do słów.    

Weiterlesen...

Buchstabe j – literka j

Eine Übung zur Buchstaben – „j”. Ćwiczenie dotyczące literek „j”.   Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.   Finde Paare. Znajdź pary.         Was ist das? Wähle das passende Wort aus. Co to jest? Wybierz …

Weiterlesen...

Buchstabe st – literka st

Eine Übung zur Buchstaben – „st”. Ćwiczenie dotyczące literek „st”.   Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.   Finde Paare. Znajdź pary.         Was ist das? Klicke auf das Wort und ziehe es in die …

Weiterlesen...

Buchstabe tz – literka tz

Eine Übung zur Buchstaben – „tz”. Ćwiczenie dotyczące literek „tz”.   Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.   Finde Paare. Znajdź pary.         Was passt zusammen? Co pasuje do siebie?        

Weiterlesen...