Archiv von heute

Czas przeszły Perfekt

Czas przeszły Perfekt to jeden z czasów, występujących w języku niemieckim. Jest to czas przeszły złożony, ponieważ składa się z czasownika posiłkowego oraz imiesłowu czasu przeszłego tzw. „Partizip Perfekt / Partizip II” – trzecia forma podstawowa czasownika. Partizip Perfekt jest formą nieodmienną i występuje w zdaniach pytających i oznajmujących na jego końcu. Użycie Czasu przeszłego Perfekt używa się z reguły w dialogach i rozmowach bezpośrednich, w których mówi się …

Weiterlesen...

Brak rodzajnika – der Null-Artikel

używamy imion i nazwiski: – Michael Krönung wohnt in Berlin. /Michael Krönung mieszka w Berlinie./ – Moni kommt aus Polen. /Moni pochodzi z Polski/ używamy wyrazów Frau i Herr: – Herr Meier ist alt. /Pan Meier jest stary./ – Frau Jopke hat 2 Kiner. /Pani Jopke ma dwoje dzieci./ używamy wyrazów viel, wenig, etwas: – Ich habe viel Zeit. /Mam …

Weiterlesen...

Rodzajnik nieokreślony – Der unbestimmte Artikel

Rodzajnik nieokreślony oznacza: * przedmioty nie znane; * przedmioty bliżej nie określone; * przedmioty o których nie było jeszcze mowy; Das ist ein Mann. Er schreibt einen Brief. W pierwszym zdaniu mężczyzna występuje pierwszy raz, dlatego ein Mann. W drugim zdaniu również mowa o liście po raz pierwszy, dlatego też używamy rodzjanika nieokreślonego. Rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej w mianowniku …

Weiterlesen...

Przyimek wiadomości ogólne (Präpositionen – Einführung)

Przyimek jest nieodmienną częścią mowy, występuje zawsze z innym słowem, jest to najczęściej rzeczownik, bądź też zaimek. Przyimki rządzą poszczególnymi przypadkami rzeczownika lub zaimka. Niektóre przyimki mogą rządzić więcej niż jednym przypadkiem. Najczęściej występują przed słowami, którymi zarządzają.   Można wyróżnić kilka głównych grup znaczeniowych:   określenie przykłady przyimki określające miejsce Ort (lokal) an (den Rhein), auf (dem Schulhof), aus …

Weiterlesen...

Liczebniki ułamkowe

Die Buchzahlen (liczebniki ułamkowe) służa do określania części całości. Licznik ułamka (der Zähler) odczytujemy tak jak liczebnik główny. Mianownik ułamka (der Nenner) odczytujemy tak jak liczebnik porządkowy z końcówką: – -tel dla liczebników od 1 do 19 – -stel dla liczebników od 20 wzwyż   ¼ – ein Viertel ¾ – drei Viertel ½ – ein halb 11/54 – elf …

Weiterlesen...

Liczebniki nieokreślone

Die unbesimmten Zahlen (liczebniki nieokreślone): * einige, etliche – 'kilka’ – odmieniają się zwykle w liczbie mnogiej (niekiedy również w liczbie pojedynczej zwłaszcza przed rzeczownikami oderwanymi). Odmieniają się tak jak rodzajnik okreslony. Hans wohnt enige Häuser wieter. * mehrere – 'kilka’ – używa się tylko w liczbie mnogiej. Odmieniają się jak rodzajnik okreslony. David hat mehrere Geschwister. * aller, alle, …

Weiterlesen...

Liczebniki porządkowe

Die Ordinalzahlen – (liczebniki porządkowe) odpowiadają na pytanie: der, die, das Wievielte? Liczebniki porządkowe piszemy zawsze z kropką – 1., występują z rodzajnikiem określonym (der, die, das erste), zaimkiem dzierżawczym (mein erste Bruder), zaimkiem wskazującym (diese zweite Hose).   der, die, das 1. erste 2. zweite 3. dritte 4. vierte 5. fünfte 6. sechste 7. siebente 8. achte 9. neunte …

Weiterlesen...

Liczebniki główne

Die Kardinalzahlen – (liczebniki główne) odpowiadają na pytanie: wie viel? – w odniesieniu do ilości, rzeczoników niepoliczalnych, abstrakcyjnych wie viele? – w pytaniu o liczbę (rzeczowniki policzalne)   Wszystkie rzeczowniki poniżej miliona zapisując słownie piszemy łącznie, np. 377 – dreihundertsiebenundsiebzig Prawie wszystkie rzeczowniki piszemy małą litera. Wyjątek stanowią trzy liczebniki będące rzeczownikami rodzaju żeńskiego, są to: die Null (Nullen) – …

Weiterlesen...