Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Gramatyka » Czasownik

Czasownik

Funktionsverbgefüge – Nomen + Verb = Verb

Niżej znajduje się lista wyrażeń rzeczownikowo-czasownikowych, które można zastąpić samym czasownikiem, bądź też przymiotnikiem z czasownikiem. – anstellen – aufnehmen – ausüben – sich befinden – bekommen – besitzen – bleiben – bringen – erfahren – erhalten – erheben – erteilen – finden – führen – geben – gehen – gelangen – genießen – geraten – haben – halten – …

Weiterlesen...

3 formy podstawowe czasowników nieregularnych (mocnych)

Infinitif – bezokolicznik 3. Person Singular Präsens – 3 os. l.poj. czasu terażniejszego 3. Person Singular Preteritum – 3 os. l.poj. czasu przeszłego Preteritum 3 . Person Singular Perfekt – 3 os. l.poj. czasu Perfekt Tłumaczenie bezokolicznika backen er bäckt / er backt er backte / er buk er hat gebacken piec befehlen er befiehlt er befahl er hat befohlen …

Weiterlesen...

Rektion des Verbs – rekcja czasownika

Rektion des Verbs – rekcja czasownika Verb Präposition+Kasus Beispielsatz abbeißen von+Dativ Er biss von dem Apfel ab. abberufen von+Dativ Sie wurde von ihrer Stelle abberufen. abbringen von+Dativ Sie konnte ihn nicht von seinem Plan abbringen. abbuchen von+Dativ Der Betrag wird vom Konto abgebucht. abfahren von+Dativ Er ist vom Hauptbahnhof abgefahren. abfärben auf+Akkusativ Das Verhalten der Eltern ist auf die Kinder …

Weiterlesen...

Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein

Perfekt mit sein – czas przeszły Perfekt z sein Niektóre czasowniki w języku niemieckim czas Perfekt tworzą z czasownikiem posiłkowym sein. Są to przede wszystim: » Czasowniki nie przechodnie tzw. untransitive Verben, które nie wymagające dopełnienia w bierniku (Akkusativie), które wyrażają ruch, kierunek fahren, gehen, kommen, einsteigen, eintreten, einziehen, … Ich bin nach London geflogen. Poleciałem do Londynu. Nely ist da eingestiegen. Nely …

Weiterlesen...

Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben

Perfekt mit haben- czas przeszły Perfekt z haben Większość czasowników w języku niemieckim czas Perfekt tworzy z czasownikiem posiłkowym haben. Są to przede wszystim: » Czasowniki przechodnie tzw. transitive Verben, które wymagające dopełnienia w bierniku (Akkusativie) machen, haben, besuchen, schreiben, fahren (w znaczeniu wieźć), sehen Ich habe meinen Bruder gesehen. Widziałem mojego brata. Ich habe meine Oma besucht. Odwiedziłem moją babcie. …

Weiterlesen...

Czas przeszły Perfekt

Czas przeszły Perfekt to jeden z czasów, występujących w języku niemieckim. Jest to czas przeszły złożony, ponieważ składa się z czasownika posiłkowego oraz imiesłowu czasu przeszłego tzw. „Partizip Perfekt / Partizip II” – trzecia forma podstawowa czasownika. Partizip Perfekt jest formą nieodmienną i występuje w zdaniach pytających i oznajmujących na jego końcu. Użycie Czasu przeszłego Perfekt używa się z reguły w dialogach i rozmowach bezpośrednich, w których mówi się …

Weiterlesen...

Tryb rozkazujący

Der Imperativ – tryb rozkazujący Tryb rozkazujący wyraża najczęściej rozkaz lub zakaz. Tryb rozkazujący tworzą: * 2 os. liczby pojedynczej – ty * 1 os. liczby mnogiej – my * 2 os. liczby mnogiej – wy * 3 os. liczby mnogiej – Państwo/Oni – jest to tzw. forma grzecznościowa Tryb rozkazujący dla 2 os. liczby pojedynczej .:TY:. We większości czasowników tryb …

Weiterlesen...

Czasowniki zwrotne

Reflexive Verben- czasowniki zwrotne Tak jak w języku polskim, w języku niemieckim również występują czasowniki zwrotne. Są one odmienne, ale należy również zauważyć, że odmianie podlega tu nie tylko sam czasownik, ale również zaimek zwrotny – sich. Zmienia się zależnie od osoby. Dativ – celownik Akkusativ – biernik sich etwas waschen – myć sobie coś sich  waschen – myś się …

Weiterlesen...