Czasownik

3 formy czasowników nieregularnych

3 Grundformen der Verben - 3 formy podstawowe czasowników

Lista czasowników nieregularnych Czasowniki uporządkowane alfabetycznie według czasownika głównego! Czasowniki z przedrostkiem znajdują się przy czasowniku podstawym, np. abbiegen odmieniony jest przy czasowniku biegen. InfinitivBedeutung3. Pers. Sing. PräsensPräteritumPerfekt 3. Pers. Sing. backenpiecbäcktbackte/bukhat gebackenbeginnenzaczynaćbeginntbegannhat begonnenbeschließenpostanawiaćbeschließtbeschlosshat beschlossenabbiegenskręcaćbiegt … abbog … abist abgebogenbietenoferowaćbietetbothat gebotenanbietenproponowaćbietet … anbot … anhat angebotenbittenprosićbittetbathat gebetenbleibenzostaćbleibtbliebist gebliebenaufbleibennie kłaść się spaćbleibt … aufblieb … aufist aufgebliebenbratensmażyćbrätbriethat gebratenbrennenpalić siębrenntbranntehat gebranntbrechenłamaćbrichtbrachhat gebrochenłamać siębrichtbrachist gebrochenbringenprzynosićbringtbrachtehat …

Weiterlesen...

Czas przyszły – Futur I

W języku niemieckim występują dwa czasy przyszłe. Futur I oraz Futur II. Futur I – składa się z czasownika posiłkowego werden oraz właściwego czasownika w bezokoliczniku, który w zdaniu stoi na końcu. Poniżej prezentuję kilka grafik obrazujących budowę czasu przyszłego. A tutaj filmik na yt o czasie przyszłym Futur I Übung 1. Ordne zu. Przyporządkuj odmianę czasownika werden do zaimków …

Weiterlesen...

Funktionsverbgefüge – Nomen + Verb = Verb z tłumaczeniem

– A – B – D – E – F – G – H – L – M – N – S – T – U – V – W – Z – A eine Erklärung abgeben – złożyć wyjaśnienie, wyjaśniać einen Schuß abgeben – oddać strzał eine Versicherung abschließen – zawrzeć ubezpieczenie einer Partie/Gruppe angehören – należeć do partii/grupy …

Weiterlesen...

Funktionsverbgefüge – Nomen + Verb = Verb

Niżej znajduje się lista wyrażeń rzeczownikowo-czasownikowych, które można zastąpić samym czasownikiem, bądź też przymiotnikiem z czasownikiem. – anstellen – aufnehmen – ausüben – sich befinden – bekommen – besitzen – bleiben – bringen – erfahren – erhalten – erheben – erteilen – finden – führen – geben – gehen – gelangen – genießen – geraten – haben – halten – …

Weiterlesen...

3 formy podstawowe czasowników nieregularnych (mocnych)

Infinitif – bezokolicznik 3. Person Singular Präsens – 3 os. l.poj. czasu terażniejszego 3. Person Singular Preteritum – 3 os. l.poj. czasu przeszłego Preteritum 3 . Person Singular Perfekt – 3 os. l.poj. czasu Perfekt Tłumaczenie bezokolicznika backen er bäckt / er backt er backte / er buk er hat gebacken piec befehlen er befiehlt er befahl er hat befohlen …

Weiterlesen...

Rektion des Verbs – rekcja czasownika

Rektion des Verbs – rekcja czasownika Verb Präposition+Kasus Beispielsatz abbeißen von+Dativ Er biss von dem Apfel ab. abberufen von+Dativ Sie wurde von ihrer Stelle abberufen. abbringen von+Dativ Sie konnte ihn nicht von seinem Plan abbringen. abbuchen von+Dativ Der Betrag wird vom Konto abgebucht. abfahren von+Dativ Er ist vom Hauptbahnhof abgefahren. abfärben auf+Akkusativ Das Verhalten der Eltern ist auf die Kinder …

Weiterlesen...

Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein

Perfekt mit sein – czas przeszły Perfekt z sein Niektóre czasowniki w języku niemieckim czas Perfekt tworzą z czasownikiem posiłkowym sein. Są to przede wszystim: » Czasowniki nie przechodnie tzw. untransitive Verben, które nie wymagające dopełnienia w bierniku (Akkusativie), które wyrażają ruch, kierunek fahren, gehen, kommen, einsteigen, eintreten, einziehen, … Ich bin nach London geflogen. Poleciałem do Londynu. Nely ist da eingestiegen. Nely …

Weiterlesen...

Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben

Perfekt mit haben- czas przeszły Perfekt z haben Większość czasowników w języku niemieckim czas Perfekt tworzy z czasownikiem posiłkowym haben. Są to przede wszystim: » Czasowniki przechodnie tzw. transitive Verben, które wymagające dopełnienia w bierniku (Akkusativie) machen, haben, besuchen, schreiben, fahren (w znaczeniu wieźć), sehen Ich habe meinen Bruder gesehen. Widziałem mojego brata. Ich habe meine Oma besucht. Odwiedziłem moją babcie. …

Weiterlesen...