Glück und Erfolg
Glück und Erfolg

Tag des Glücks

Zwei Gedichte zur Auswahl.

  • Deutsch
  • Polnisch

Ein Gedicht von Brigitte Frey

Ein Vogel saß im Baum versteckt,
sang ein Lied ganz keck,
glaub, er hat mich gar geneckt,
bald war er wieder weg.

Doch als mein Blick
ihn suchen ging,
in der Bäume Grün,
ich einen Sonnenstrahl einfing –
mein Kummer war dahin.

Immer wenn mich Sorgen plagen,
lausch ich nach Vogels Lied,
das befreit an allen Tagen,
erheitert das Gemüt.

Wisława Szymborska Wielkie to szczęście

Wielkie to szczęście
nie wiedzieć dokładnie
na jakim świecie się żyje.

Trzeba by było
istnieć bardzo długo,
stanowczo dłużej
niż istnieje on.

Choćby dla porównania
poznać inne światy.

Unieść się ponad ciało
które niczego tak dobrze nie umie,
jak ograniczać
i stwarzać trudności.

Dla dobra badań,
jasności obrazu
i ostatecznych wniosków
wzbić się ponad czas,
w którym to wszystko pędzi i wiruje.

Z tej perspektywy
żegnajcie na zawsze
szczegóły i epizody.

Liczenie dni tygodnia,
musiałoby się wydać
czynnością bez sensu,

wrzucenie listu do skrzynki
wybrykiem głupiej młodości

napis „Nie deptać trawy”
napisem szalonym.

Ich wünsche Euch viel Glück und Erfolg 🙂