Teste dein Deutsch!
Teste dein Deutsch!

Übung: Teste dein Deutsch

Wykonaj krótki 10 pytaniowy test.

Postępuj zgodnie z poleceniami przy zdaniach.

Ćwiczenie dla klasy 4 w opracowaniu o podręcznik Wir smart 1.
Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Przetłumacz poniższe zdania oznajmujące:

 • Ja mieszkam w Hamburgu.
 • Ty jesteś miły.
 • Pani nazywa się Schulz.
 • Wy mieszkacie w Polsce.

Przetłumacz poniższe zdania pytające:

 • Czy nazywa się Pan Apfelbaum?
 • Czy mają Państwo dzieci?

Co oznaczają poniższe zaimki osobowe:

ich – er – wir -ihr –

Wypisz po 2 przykłady rzeczowników:

 • rodzaju męskiego
 • rodzaju żeńskiego
 • rodzaju nijakiego

Co oznaczają te wyrażenie:

 • meine Mutter
 • mein Bruder

Jak powiesz:

 • twój tata
 • twoja siostra

Zapisz poniższe liczebniki słownie:

1
6
15
20
23
37

Znajdź przynajmniej 5 przymiotników określających charakter.

Możesz posłużyć się słownikiem www.pons.eu