Auf dem Spielplatz - na placu zabaw
Auf dem Spielplatz - na placu zabaw

Übung: Auf dem Spielplatz – na placu zabaw

der Spielplatz – plac zabaw

der Sportplatz – boisko sportowe

Hier eine Power-Paint Präsentation zum Thema: Auf dem Spielplatz.


Wenn du schon die Präsentation gesehen hast. Du kannst gerne die Übungen machen. Prüfe, was du schon kannst.

Jeśli obejrzałeś/obejrzałaś już prezentację. Możesz wykonać ćwiczenia i sprawdzić, czego już się nauczyłeś/nauczyłaś.