Bilderbuch Deutsch – der Friedhof

  • der Friedhof
  • cmentarz
der Friedhof (Friedhöfe) – cmentarz
An Allerheiligen geht ganz Polen auf die Friedhöfe und zündet Grablichter an.
cmentarz – der Friedhof (Friedhöfe)
W dniu Wszystkich Świętych cała Polska udaje się na cmentarze i zapala znicze.