Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Gramatyka » Czasownik » Czasowniki rozdzielnie złożone
Trennbare Verben - czasowniki rozdzielnie złożone
Trennbare Verben - czasowniki rozdzielnie złożone

Czasowniki rozdzielnie złożone

Trennbare Verben- czasowniki rozdzielnie złożone

Czasowniki rozdzielnie złożone (Tennbare Verben) składają się z przedrostków.  Przedrostki te są akcentowane, a nawet mają samodzielne znaczenie. Oprócz przedrostków występują jeszcze czasowniki główne.

przedrostek czasownik tłumaczenie Przykładowe użycie w zdaniu
ab ~ abfahren odjeżdżać Der Zug fährt um 8 Uhr nach Berlin ab.
Pociąg odjeżdża o 8 do Berlina.
an ~ anrufen dzwonić /
zadzwonić do
Eva ruft sein Freund heute Abend an.
Eva dzwoni do swojego przyjaciela dzisiaj wieczorem.
auf ~ aufmachen otwierać,
rozwiązywać,
rozpiąć
Alex macht das Fenster auf.
Alex otwiera okno.
Sven macht Schnürsenkel auf.
Sven rozwiązuje sznurówki.
Der Vater macht den Mantel auf.
Tata rozpina płaszcz.
aus ~ aussehen wyglądać Er sieht müde aus.
Wygląda na zmęczonego.
bei ~ beikommen radzić sobie Unsere Nachbarin kommt den Kindern nicht bei.
Nasza sąsiadka nie radzi sobie z dziećmi.
ein ~ einladen zapraszać Karoline lädt Uwe zum Geburtstag ein.
Karoline zaprosiła Uwe na urodziny.
fest ~ feststellen ustalić Der Polizist stellt die Personalien fest.
Policjant ustla dane osobowe.
fort ~ fortgehen odejść, iść precz,
opuścić
Karol geht von Sabine fort.
Karol odszedł od Sabiny (zostawił / opuścił ją).
Familie Kröger geht aus der Stadt fort.
Państwo Kröger opuścili miasto.
her ~ hergeben oddawać,
zwracać
Gib meinen Kuli her.
Oddaj mi mój długopis.
hin ~ hinfinden trafić Vivinne findet zur Post hin.
Vivinne trafiła na pocztę.
los ~ loslassen puszczać, szczuć Erik lässt auf Mark die Hunde los.
Erik poszczuł psami Marka.
mit ~ mithelfen wspierać Janette hilft Gustav mit.
Janette wspiera Gustava.
nach ~ nachdenken rozmyślać Vanessa denkt über Lorenz nach.
Vanessa rozmyśla o Lorenzie.
statt ~ stattfinden odbywać  się In der Schule finden Unterrichten statt.
W szkole odbywają się lekcje.
teil ~ teilnehmen brać udział,
uczestniczyć
Sophie nimmt am Wettbewerb teil.
Sophie bierze udział w zawodach.
weg ~ weggeben oddwawać Familie Müller gibt sein Kind zur Adoption weg.
Państwo Müller oddaje swoje dziecko do adopcji.
vor ~ vorhaben zamierzać Hast du heute Abend schon etwas vor?
Masz już zaplanowany dzisiejszy wieczór?
zu ~ zumachen zamykać,
zakręcać
David macht die Tür zu.
David zamyka drzwi.
Robin macht eine Flasche zu.
Robin zakęca butelkę.
zurück ~ zurückgeben oddawać,
zwracać
Nike gibt ihm sein Kuli zurück.
Nike oddała mu spowrotem swój długopis.
Frau Krönung gibt den Pulli  zurück.
Pani Krönung zwrciłą sweter.
zusammen ~ zusammen-arbeiten współpracować Sie arbeiten ganz gut zusammen.
Oni całkiem dobrze współpracują.

Przedrostek w zdaniach oznajmujących jak i pytających w czasie teraźniejszym (Präsnes) i czasie przeszłym prostym (Präteritum / Imperfekt) oraz w zdaniach rozkazujących oddziela się od czasownika i występuje na końcu zdania. W momencie gdy w zdaniu pojawia się czasownik modalny (Modalverb), wówczas czasownik rozdzielnie złożony wędruje na koniec zdania i stoi tak jako bezokolicznik, a czasownik modalny jest teraz odmienny i stoi na drugim miejscu w zdaniu.

Przykład:
Ich kann nicht das Fenster aufmachen. –  Nie potrafię otworzyć okna.

Do czasowników rozdzielnie złożonych (Tennbare Verben) zaliczamy również czasowniki składające się z dwóch różnych czasowników, gdzie odmienny jest drugi czasownik, a pierwszy stoi na końcu zdania. Czasowniki takie w przeciwieństwie do czasowników z przedrostkiem, gdy występują na końcu zdania nie są pisane łącznie. (Patrz przykłady poniżej)

Przykład:

spazieren gehen – spacerować, iść na spacer

Ich gehe in den Park spazieren.-  Idę na spacer do parku.
Ich möchte in den Park spazieren gehen. Chciałbym iść pospacerować po parku.

kennen lernen – spacerować, iść na spacer

Ich lerne Sie kennen.-  Znam Panią.
Ich möchte Sie  kennen lernen. Chciałbym poznać Panią.

 

Über Autor Wierzchowski Damian

Młody nauczyciel, absolwent filologii germańskiej na UWM w Olsztynie. Dzięki tej stronie, dumnie prowadzonej od 2009 roku, pragnę podzielić się z Tobą swoją wiedzą i pasją do języka i kultury niemieckiej. Ein frisch gebackener Deutschlehrer, der Germanistik an der Warmia und Masuren Universität studiert hat. Ich bin sowohl ein Germanist, als auch ein Lehrer von Beruf. Im September fange ich mit dem Referendariat an. Ich wünsche mir viel Spaß dabei :)

Beliebteste Beiträge

der Skiunfall

Neues Wort – der Skiunfall

der Skiunfall, „e wypadek na nartach Michael Schumacher ist nach einem Skiunfall in einem kritischen Zustand. Michael Schumacher …