Update
Update

Die Wahrheit lautet…

Liebe Freunde, liebe Fans,
ich möchte euch heute eine Sache erklären. Meine Seite heißt seit 02.04.2013 germaniak.eu, ihre Adresse ist nur germaniak.eu. Das alte Motto wurde geändert und lautet jetzt: Deutsch – dein Schlüssel zum Erfolg (pl. „Język niemiecki – Twoim kluczem do sukcesu„). Alle meine alten Materialien enthalten auch mein altes Motto „Język niemiecki – oczywiście, że einfach” und die alte Webadresse – „niemiecki.boo.pl„.

Ich habe keine Materialien geklaut und wollte euch sagen, dass die Seite niemiecki.boo.pl seit 30.04.2013 nicht mehr mir gehört. Es ist auch bewusst falsch dargestellt, dass die Beiträge vom Februar sind. Diese Seite gehörte mir bis zum 29.04.2013. Ich werde auch nichts ändern, sondern wollte euch nur Euch informieren, dass ihr jetzt auch auf diese Seite mit meinem alten Slogan treffen könnt, aber das ist nicht meine Webseite und hat nichts mit www.germaniak.euzu tun.

Alle meine treuen Fans lade ich herzlich auf meine Webseitewww.germaniak.eu ein.

Drodzy Przyjaciele i Fani,
chciałbym wyjaśnić dziś pewną sprawę. Moja strona nazywa się od 02.04.2013 germaniak.eu, jej adres obecnie to germaniak.eu. Stare motto zostało zmienione i brzmi teraz „Język niemiecki – Twój klucz do sukcesu” (dt. „Deutsch – dein Schlüssel zum Erfolg„). Wszystkie materiały posiadają stare motto „Język niemiecki – oczywiście, że einfach„, i stary adres strony „niemiecki.boo.pl„.

Nie ukradłem żadnych materiałów i chciałbym powiedzieć, że strona niemiecki.boo.pl od 30.04.2013 nie jest moją własnością. Ktoś „dobrze” sfałszował, że wpisy pochodzą z lutego. Strona należała do mnie do 29.04.2013. Nie będę nic zmieniał, lecz chciałem was poinformować, że możecie spotkać się na tej stronie z moim starym mottem, ta strona nie jest moja i nie ma nic wspólnego z germaniak.eu.

Wszystkich moich wiernych fanów zapraszam serdecznie na moją stronę www.germaniak.eu.