K2 – Lektion 2c – Seit einem Monat

Określenie czasu

W języku niemieckim służą do tego przyimki a niekiedy wystarczy sam przypadek.

 • seit + D – od
 • vor + D – przed, … temu
 • Akkusativ – biernik

Jak pewnie zauważyła/eś po przyimkach seit oraz vor stosujemy odmianę rodzajnika, der, die, das, die, w celowniku, Dativ.

Istotne jest to, że używamy tutaj rodzajników nieokreślonych, czyli odpowiednio, ein, eine, ein, w liczbie mnogiej nie występuje rodzajnik nieokreślony, które też odmieniają się przez przypadki co obrazuje poniższa tabela.

Odmiana rodzajników
określonych i nieokreślonych
przez przypadki

Singular –liczbapojedynczaPlural – liczba mnoga
Nominativ (Mianownik)
wer? was? (kto? co?)
der
ein
die
eine
das
ein
die
Genitiv (Dopełniacz)
wessen? (czyj?)
des
eines
der
einer
des
eines
der
Dativ (Celownik)
wem? (komu?)
dem
einem
der
einer
dem
einem
den …+n
Akkusativ (Biernik)
wen? was? (kogo? co?)
den
einen
die
eine
das
ein
die

Przydatne określenia

der Monat, -emiesiąc
die Woche, -ntydzień
das Jahr, -erok
die Stunde, -ngodzina
der Tag, -edzień
das Viertel, –kwadrans
die Minute, -nminuta
 • seit einem Monat – od miesiąca
 • seit einer Woche – od tygodnia
 • seit einem Jahr – od (jakiegoś) roku
 • seit zwei Jahren – od dwóch lat
 • vor einem Monat – przed miesiącem, miesiąc temu
 • vor einer Woche – przed tygodniem, tydzień temu
 • vor einem Jahr – przed rokiem, rok temu
 • vor zwei Wochen – przed dwoma tygodniami, dwa tygodnie temu

Czas możemy również określać za pomocą biernika – Akkusativ.

 • letzten Montag – w zeszły poniedziałek
 • letzte Woche – w zeszłym tygodniu
 • letztes Jahr – w zeszłym roku
 • letzte zwei Jahre – (w) ostatnie dwa lata

Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Bilde Sätze mit diesen Zeitausdrücken. Stwórz zdania z tymi wyrażeniami.