Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Gramatyka » Liczebnik » Liczebniki główne

Liczebniki główne

Die Kardinalzahlen – (liczebniki główne) odpowiadają na pytanie:
wie viel? – w odniesieniu do ilości, rzeczoników niepoliczalnych, abstrakcyjnych
wie viele? – w pytaniu o liczbę (rzeczowniki policzalne)

 

Wszystkie rzeczowniki poniżej miliona zapisując słownie piszemy łącznie, np. 377 – dreihundertsiebenundsiebzig

Prawie wszystkie rzeczowniki piszemy małą litera. Wyjątek stanowią trzy liczebniki będące rzeczownikami rodzaju żeńskiego, są to:
die Null (Nullen) – zero
die Million (Millionen) – milion
die Milliarde (Milliarden) – miliard

 

Formę rzeczonika (rodzaju żeńskiego) przybierają liczebniki oznaczające numery linii tramwajowych bądź też autobusowych, a także oceny w szkole.
Ich warte auf die Fünf. (Czekam na piątkę.)
Eva hat eine Vier bekommen. (Eva dostała czwórkę.)

 

0 – die Null (Nullen)
1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf

 

Liczebniki od 13 do 19 tworzy się w następujący sposób:
3 (drei) 10 (zehn) – dreizehn
4 (vier) 10 (zehn) – vierzehn
15 – fünfzehn

 

UWAGA mały wyjątek stanowią:
16 to sechzehn
17 to siebzehn

 

18 – achtzehn
19 – neunzehn

 

20 – zwanzig
Liczebniki tj. 21, 44, 99… tworzy się w następujący sposób:
jedności i dziesiątki – jednościidziesiątki
1 i 20 – czyli 21 – einundzwanzig
4 i 40 – czyli 44 – vierundvierzig
9 i 90 – czyli 99 – neunundneunzig

 

30 – dreißig
40 – vierzig
50 – fünfzig
60 – sechzig
70 – siebzig
80 – achtzig
90 – neunzig
100 – hundert
110 – hundertzehn
120 – hundertzwanzig
130 – hundert…
200 – zweihundert
300 – drei…
1000 – eintausend lub samo tausend
2000 – zweitausend
3000 – dreitausend
10 000 – zehntausend
100 000 – hunderttausend
1 000 000 – eine Million
2 000 000 – zwei Millionen
1 000 000 000 – eine Milliarde
2 000 000 000 – zwei Milliarden
1 000 000 000 000 – eine Billion
1 000 000 000 000 000 – eine Billiarde

 

Przykłady licz:
325 – dreihundertfünfundzwanzig
2 649 – zweitausendsechshundertneunundvierzig
45 628 – fünfundvierzigtausendsechshundertachtundzwanzig
532 791 – fünfhundertzweiunddreißigtausendsiebenhhunderteinundneunzig
5 305 139 – fünf Millionen dreihundertfünftauseneinhundertneununddreißig
32 684 673 – zweiunddreißig Millionen
sechshundertvierundachtzigtausendsechshundertdreiundsiebzig

342 463 994 – dreihundertzweiundvierzig Millionen
vierhundertdreiundsechzigtausendneunhundertvierundneunzig

2 543 658 461 – zwei Milliarden fünfhundertdreiundvierzig Millionen
sechshundertachtundfünfzigtausendvierhunderteinundsechzig

 

Zastosowanie:
* określanie liczb (rzeczownik występuje bez rodzajnika)
vier Bücher, 20 Euro (zwanzig Euro), 10% (zehn Prozent)
* podawanie czasu zegarowego
5.20 Uhr – fünf Uhr zwanzig
12.10 Uhr – zwölf Uhr zehn
* przy podawaniu roku w datach
Goethe ist 1749 geboren. oder Goethe ist im Jahre 1749 geboren.

 

Tworzenie dat
lata tworzymy w następujący sposób:
Przykładowo rok 1999 rozbijamy na dwie części 19 99 – do pierwszej części (19) dodajemy ‚hundert’ – wówczas mamy datę – neunzehnhundert neunundneunzig – oczywiście pisane łacznie – neunzehnhundertneunundneunzig
1321 rok – dreizehnhunderteinundzwanzig
1832 – achtzehnhunderzweiunddreißig
1500 – fünfzehnhundert
991 – neunhunderteinundneunzig
2011 – zweitausendelf
2099 – zweitausendneunundneunzig
2100 – zweitausendeinhundert
2111 – zweitausendeinhundertelf

gdy podajemy date (rok) to nie używamy żadengo przyimka, np.
Schiller ist 1759 geboren.(Schiller urodził się w 1759 roku.)
chyba, że zastosujemy poniższą konstrukcje:
Schiller ist im Jahre 1759 geboren. (Schiller urodził się w 1759 roku.)

 

Zahlen 20-100 Übungen I

Mach die Übungen. Rozwiąż zadania.

Tablica wyników: Zahlen 20-100 Übungen I

max z 38 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych

<iframe src=”https://quizlet.com/177434995/match/embed” height=”510″ width=”100%” style=”border:0″></iframe>

Über Autor Wierzchowski Damian

Młody nauczyciel, absolwent filologii germańskiej na UWM w Olsztynie. Dzięki tej stronie, dumnie prowadzonej od 2009 roku, pragnę podzielić się z Tobą swoją wiedzą i pasją do języka i kultury niemieckiej. Ein frisch gebackener Deutschlehrer, der Germanistik an der Warmia und Masuren Universität studiert hat. Ich bin sowohl ein Germanist, als auch ein Lehrer von Beruf. Im September fange ich mit dem Referendariat an. Ich wünsche mir viel Spaß dabei :)

Beliebteste Beiträge

Neujahr 2014

Ich möchte Euch allen ein tolles neues Jahr wünschen. Damit meine ich auch viel Spaß …