K+1 – Lektion 2d. Meine Familie – moja rodzina

Materiał leksykalno gramatyczny do Lektion 2d z Komplett Plus 2. Steffis Familie. Rodzina Steffi.

der Familienmitglied,
die Familienmitglieder
członek rodziny,
członkowie rodziny
die Mutter, die Müttermatka, mama
der Vater, die Väterojciec, tata
die Frau, die Frauenżona, kobieta
der Mann, die Männermąż, mężczyzna, facet
die Oma, die Omasbabcia
die Großmutter, die Großmütterbabcia
der Opa, die Opasdziadek
der Großvater, die Großväterdziadek
die Tochter, die Töchtercórka
der Sohn, die Söhnesyn
die Schwester, die Schwesternsiostra
der Bruder, die Brüderbrat
die Tante, die Tantenciocia
der Onkel, die Onkelwujek
die Enkelin, die Enkelinnenwnuczka
der Enkel, die Enkelwnuk
die Nichte, die Nichtensiostrzenica, bratanica
der Neffe, die Neffensiostrzenice, bratanek
die Cousine, die Cousinenkuzynka
der Cousin, die Cousinskuzyn
die Freundin, die Freundinnenprzyjaciółka
der Freund, die Freundeprzyjaciel
das Mädchen, die Mädchendziewczyna
der Junge, die Jungenchłopak

Übung 1. Finde Paare.
Znajdź pary.

Bei Störungen bitte den Link klicken.

Übung 2. Bilde Sätze.
Utwórz zdania.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 3. Finde Paare.
Połącz w pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Odmiana zaimków dzierżawczych – Possessivpronomen

Nominativ – mianownik

Zaimek osobowyr. męski
Maskulinum
r. żeński
Femininum
r. nijaki
Neutrum
l. mnoga
Plural
VaterMutterKindEltern
ich – jamein – mójmeine – mojamein – mójmeine – moje
du – tydein – twójdeine – twojadeindeine
er – onsein – jegoseine – jegoseinseine
sie – onaihr – jejihre – jejihrihre
es – onosein – jegoseine – jegoseinseine
wir – myunser – naszunsere – naszaunserunsere
ihr – wyeuer – waszeure – waszaeuereure
sie – oni, oneihr – ichihre – ichihrihre
Sie – Pan, Pani, PaństwoIhr – Pani/Pana/PaństwaIhre – Pani/Pana/PaństwaIhrIhre

Akkusativ – biernik

Zaimek osobowyr. męski
Maskulinum
r. żeński
Femininum
r. nijaki
Neutrum
l. mnoga
Plural
VaterMutterKindEltern
ich – jameinenmojegomeine – mojejmein – mojegomeine – moich
du – tydeinentwojegodeine – twojejdeindeine
er – onseinenjegoseine – jegoseinseine
sie – onaihrenjejihre – jejihrihre
es – onoseinenjegoseine – jegoseinseine
wir – myunserennaszegounsere – naszejunserunsere
ihr – wyeurenwaszegoeure – waszejeuereure
sie – oni, oneihrenichihre – ichihrihre
Sie – Pani, Pan, PaństwoIhrenPani/Pana/PaństwaIhre – Pani/Pana/PaństwaIhrIhre

Übung 4. Finde Paare.
Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 5. Übersetze die Sätze.
Przetłumacz zdania.

 1. Widzę jej dziadka.
 2. Oni znajdują jego książki.
 3. Moja mama uważa swoją mamę za wspaniałą.
 4. Uważam mojego psa rozumny.
 5. Ich rodzice są w Rzymie.
 6. Wasi dziadkowie grają w karty.
 7. Nasz wujek pracuje w fabryce (in einer Fabrik).
 8. Twoja babcia jest inteligentna.
 9. Pana żona nazywa się Yvonne.
 10. Potrzebuję teraz mój długopis.

Übung 6. Verbinde die Sätze.
Połącz zdania.

 1. Ich suche meinen Hund.
 2. Meine Mutter ist sehr freundlich.
 3. Mein Hund heißt Tacco.
 4. Ist das sein Bleistift?
 5. Wo ist euer Vater?
 6. Arbeitet ihr Bruder wirklich in Japan?
 7. Unsere Wohnung ist sehr groß.
 8. Fährt ihr Mann nach Japan?

A. Mój pies nazywa się Tacco.
B. Gdzie jest wasz tata?
C. Szukam mojego psa.
D. Czy to jest jego ołówek?
E. Nasze mieszkanie jest bardzo duże.
F. Moja mam jest bardzo przyjazna.
G. Czy jej/ich mąż jedzie do Japonii?
H. Czy jej/ich brat pracuje naprawdę w Japonii?

Übung 7. Finde Paare.
Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 8. Baue die Sätze, dann übersetze sie!
Zbuduj zdania i przetłumacz je!

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 9. Lerne Vokabeln!
Ucz się słówek!

Bei Störungen bitte hier klicken. W przypadku utrudnień proszę kliknąć tutaj.

Übung 10. Übe Vokabeln!
Ćwicz słówka!

Bei Störungen bitte hier klicken. W przypadku utrudnień proszę kliknąć tutaj.