Odmiana regularna czasownika

Die regelmäßige Konjugation der Verben –  odmiana regularna czasowników

W języku niemieckim w zależności od czasownika odmieniamy go na kilka sposobów. Brzmi to dość przerażająco na pierwszy raz, ale w rzeczywistości  jest naprawdę prosto. Prezentując odmianę czasowników będę je tytułował następująco „Odmiana typu __(tu będzie jakiś popularny czasownik)__”, dlaczego tak, a no dlaego, że nie ma jakiejś określonej nazwy na takową odmianę, a nam będzie łatwiej to przyswoić.

I. Odmian regularna

Chcąc odmienić czasownik w języku niemieckim musimy go podzielić na temat i końcówkę, np. czasownik machen – robić

temat -> mach|en <- końcówka

Singular Plural
ich mache
robię
wir machen
robimy
du machst
robisz
ihr macht
robicie
er
sie
es
macht
robi
Sie
sie
machen
robi/robimy*

*  w liczbie mnogiej forma Sie oznacza Panią/Pana/Państwo – na język polski tłumaczy się robi ale sie z malej litery oznacza oni i dlatego po ukośniku podana jest forma tłumaczenia robimy

II. Odmian typu „heißen”

Jeżeli temat czasownika kończy się na ~ß, ~s, ~z, to w 2. osobie liczby pojedynczej zanika w końcówce „s„, np. tanzen – du tanzt

heiß|en – nazywać się

 

Singular Plural
ich heiße
nazywam się
wir heißen
nazywamy się
du heißt
nazywasz się
ihr heißt
nazywacie się
er
sie
es
heißt
nazywa się
Sie
sie
heißen
nazywa się/nazywają się*

 

*  w liczbie mnogiej forma Sie oznacza Panią/Pana/Państwo – na język polski tłumaczy się w liczbie pojedynczej, ale sie z malej litery oznacza oni i dlatego po ukośniku podana jest forma tłumaczenia dla formy mnogiej

III. Odmian typu „arbeiten”

Jeżeli temat czasownika kończy się na ~t, ~d, ~ffn, ~gn,~chn, ~tm, to w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej oraz w 2 osobie liczby mnogiej do tematu dodajemy literkę „e„, a następnie właściwą końcówkę dla danej osoby, np. öffn|en – du öffn|e|st, es öffn|e|t, ihr öffn|e|t

arbeit|en – pracować

Singular Plural
ich arbeite
pracuję
wir arbeiten
pracujemy
du arbeitest
pracujesz
ihr arbeitet
pracujecie
er
sie
es
arbeitet
pracuje
Sie
sie
arbeiten
pracuje/pracują*

*  w liczbie mnogiej forma Sie oznacza Panią/Pana/Państwo – na język polski tłumaczy się w liczbie pojedynczej,
ale sie z malej litery oznacza oni i dlatego po ukośniku podana jest forma tłumaczenia dla formy mnogiej

IV. Odmian typu angeln – czasowniki zakończone na ~eln

Jeśli czasownik kończy się na eln to zmianie ulega tylko forma 1. osoby liczby pojedynczej. Czasowniki z końcówką ~eln, ~ern, nie otrzymują w 1. i 3. osobie liczby mnogiej końcówki ~en, lecz samo ~n.

ang|eln – łowić ryby / wędkować

Singular Plural
ich angle
łowię
wir angeln
łowimy
du angelst
łowisz
ihr angelt
łowicie
er
sie
es
angelt
łowi
Sie
sie
angeln
łowi/łowią*

*  w liczbie mnogiej forma Sie oznacza Panią/Pana/Państwo – na język polski tłumaczy się w liczbie pojedynczej,
ale sie z malej litery oznacza oni i dlatego po ukośniku podana jest forma tłumaczenia dla formy mnogiej