Personalpronomen – zaimki osobowe

Odmiana zaimków osobowych przez przypadki

N.ichduersieeswirihrsieSie
G. meinerdeinerseinerihrerseinerunsereuerihrerIhrer
D.mirdirihmihrihmunseuchihnenIhnen
Akk.michdichihnsieesunseuchsieSie

Zaimki osobowe w bierniku stosowane są jako dopełnienie biernikowe po czasownikach takich jak:

 • besuchen (odwiedzać),
  • Ich besuche dich morgen. Odwiedze ciebie jutro.
 • besichtigen (zwiedzać),
  • Eveline will ihn* besichtigen. Eveline chce go* zwiedzić.
 • einladen (zapraszać),
  • Sie lud sie zum Geburtstag. Zaprosiła na urodziny.
 • fotografieren (fotografować),
  • Ines fotografiert es**. Ines fotografuje je**.
 • fragen (pytać),
  • Er fragt uns nach dem Weg. On pyta nas o drogę.
 • grüßen (pozdrawiać),
  • Laura grüßt euch. Laura pozdrawia was.
 • haben (mieć),
  • Wir verstehen sie. Rozumiemy je/ich.
 • hören (słuchać),
  • Ich höre Sie. Słyszę Pana/Panią/Państwa.
 • lieben (kochać),
  • Max liebt sie. Max kocha .
 • malen (malować),
  • Meine Mutter malt uns. Moja mama maluje nas.
 • sehen (widzieć),
  • Er sieht ihn. On widzi go.
 • suchen (szukać),
  • Er sucht es**. On szuka je**.
 • treffen (spotykać).
  • Marvin trifft euch morgen. Marvin spotka was jutro.

* Gdy mowa o zabytku w rodzaju męskim, np. – der Reichstag – Reichstag – siedziba rządu niemieckiego.
** Gdy mowa o rzeczownikach w rodzaju nijakim, np. das Kind – dziecko.

Übung 1. Ergänze die Sätze. Uzupełnij zdania.

Hier üben, oder den Link klicken.