Mein Erfolgssystem

Positive Gedanken

Denk positiv 🙂 Myśl pozytywnie 🙂 Das ist doch einfach 🙂

  • Auf deutsch
  • Po polsku

Eine kurze Geschichte über mich selbst. Ich bin ein Mensch, ein sehr pessimistischer Mensch, den du noch nicht gesehen hast. Wirklich! Ich denke nie positiv, alles soll schiefgehen. Es gab einmal ein Tag, als ich auf die Arbeit gegangen bin, dachte ich, so geht es nicht weiter. Ich kenne so viele tolle Menschen, die positiv denken könne, und die daraus Nutzen ziehen. Das Wichtigste ist, keine Sorgen zu haben. Aber haben sie wirklich keine Sorgen? – hab ich mich selbst gefragt.

An diesem Tag hab ich den Entschluss gefasst. Ab heute, ab diesen Moment, denke ich positiv. Es war leichter gesagt als getan. Der erste Schritt lautete: TUN – ab sofort habe angefangen, meine Gedanken umzuformen. Heute wird ein toller Tag auf der Arbeit – so lautete der erste positive Gedanke! Dann gab es weitere, weitere und immer mehr. Nach diesem Tag hab ich bemerkt, dass der Tag viel schöner und angenehmer war als vorher. Das war der Anfang.

Aber aller Anfang ist schwer. Sehr schnell kamen Unglücke und Schwierigkeiten. Mit der positiven Laune dachte ich, du bist stark, du schaffst es und du überwindest alles, was ziemlich komplex ist. So war es auch.

Von nun an hab ich mein Erfolgssystem entwickelt. Heute weiß ich genau, dass ohne die positiven Gedanken nichts voran geht.

Das kann Dir nur als Beispiel dienen und Dir bei der Überwindung der Hemmungen beim Deutschlernen helfen. Wenn Du nur positiv denkst, wenn Du Dich gut und positiv einstellst, kannst du jede Sprache erlernen. Keine Sprache ist schwer, sonst hätte niemand von uns eine Sprache gesprochen. Egal, ob Du Polnisch, Deutsch, Hindu oder sonst noch eine andere Sprache lernst, Du brauchst nur an Dich selbst glauben und ab jetzt, ab diesem Moment anzufangen, eine Fremdsprache zu lernen. Das ist Deine Chance, Deinen Erfolg wiederzufinden.

Viel Spaß dabei!

Krótka historia o mnie samym. Jestem człowiekiem, człowiekiem bardzo pesymistycznym, jakiego jeszcze nie widziałeś. Poważnie. Niegdy nie myślę pozytywnie, a wszystko nie powinno się powieść. Był sobie kiedyś taki dzień, kiedy to szedłem do pracy, pomyślałem, tak dalej być nie może. Znam tylu wspaniałych ludzi, którzy potrafią myśleć pozytywnie i którzy korzystają z tego. Najważniejsze to nie mieć zmartweń. Ale czy na prawdę nie mają zmartwień? – pytałem sam siebie.

Tego dnia podjąłem decyzję. Od dzisiaj, od tego momentu myślę pozytywnie. Było łatwiej powiedzieć, niż uczynić. Pierwszy krok nazywa się: DZIAŁAĆ, od razu zacząłem zmieniać moje myśli. Dzisiaj będzie wspaniały dzień w pracy – tak brzmiała pierwsza pozytywna myśl. Potem były kolejne i kolejne. Po tym dniu zauważyłem, że ten dzień był piękniejszy i przyjemniejszy, niż wcześniej. To był początek.

Ale każdy początek jest trudny. Bardzo szybko pojawiły się niepowodzenia i trudności. W pozytwnym nastroju myślałem, jesteś silny, dasz radę i przezwyciężysz wszystko, co jest bardziej komleksowe. Tak też było.

Odtąd rozwinąłem swój system szczęścia. Dzisiaj wiem dokładnie, że bez pozytywnych myśli nic nie idzie do przodu.

To może służyć Ci tylko jako przykład i pomóc przezwyciężyć opory w nauce języka niemieckiego. Jeśli tylko myślisz pozytywnie, jeśli się nastawisz dobrze i pozytywnie, możesz nauczyć się każdego języka. Żaden język nie jest trudny, w przeciwnym razie nikt nie mówiłby w języku (obcym). Obojętnie czy uczysz się polskiego, niemieckiego, hindu, czy jeszcze innego języka, potrzebujesz uwierzyć w siebie samego i od teraz, od tego momentu zacząć się uczyć języka obcego. To jest Twoja szansa by odnaleźć Twój sukces.

Powodzenia!