Zahlen von 20 bis 100 – liczby od 20 do 100

die Zahl, (Zahlen) – liczba

20 – zwanzig
30 – dreißig
40 – vierzig
50 – fünfzig
60 – sechzig*
70 – siebzig*
80 – achtzig
90 – neunzig
100 – (ein)hundert
1000 –
(ein)tausend

Liczebnik 20, 30 należy nauczyć się na pamięć.

Liczebniki dziesiątkowe 40, 50, 60, 70, 80, 90 tworzymy w sposób następujący:

do liczebnika 4, 5, 6, 7, 8, 9 dodajemy końcówkę zig.

* Liczebniki 60 i 70 zawierają pewną zmianę porównaj:

6 – sechs, ale 60 to sechzig – zwróć uwagę, brakuje w liczbie 60 literki s!

7 – sieben, ale 70 to siebzig – zwróć uwagę, brakuje w liczbie 70 literek en!

Liczebniki od 21 od 99

W języku niemieckim liczebniki od 21 do 99 tworzymy odwrotnie niż w języku polskim.

Zobacz:

23 – „dwadzieścia trzy” po niemiecku będzie to brzmiało „trzy i dwadzieścia„- dreiundzwanzig! Dodatkowo liczebniki zapisujemy łącznie bez dodatkowych znaków przystankowych, czyli dreiundzwanzig.

27 – „dwadzieścia siedem” po niemiecku będzie to brzmiało „siedem i dwadzieścia” – siebenundzwanzig.
46 – „czterdzieści sześć” po niemiecku będzie to brzmiało „sześć i czterdzieści” – sechsundvierzig.
53 – „pięćdziesiąt trzy” po niemiecku będzie to brzmiało „trzy i pięćdziesiąt” – dreiundfünfzig.

Przy liczebnikach 21, 31, 41 …, jedynkaeins traci swoją literkę s! I odtąd brzmi einund

20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 vierundzwanzig
25 fünfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achtundzwanzig
29 neunundzwanzig
30 dreißig
31 einunddreißig
32 zweiunddreißig
33 dreiunddreißig
34 vierunddreißig
35 fünfunddreißig
36 sechsunddreißig
37 siebenunddreißig
38 achtunddreißig
39 neununddreißig
40 vierzig
41 einundvierzig
42 zweiundvierzig
43 dreiundvierzig
44 vierundvierzig
45 fünfundvierzig
46 sechsundvierzig
47 siebenundvierzig
48 achtundvierzig
49 neunundvierzig
50 fünfzig
51 einundfünfzig
52 zweiundfünfzig
53 dreiundfünfzig
54 vierundfünfzig
55 fünfundfünfzig
56 sechsundfünfzig
57 siebenundfünfzig
58 achtundfünfzig
59 neunundfünfzig
60 sechzig
61 einundsechzig
62 zweiundsechzig
63 dreiundsechzig
64 vierundsechzig
65 fünfundsechzig
66 sechsundsechzig
67 siebenundsechzig
68 achtundsechzig
69 neunundsechzig
70 siebzig
71 einundsiebzig
72 zweiundsiebzig
73 dreiundsiebzig
74 vierundsiebzig
75 fünfundsiebzig
76 sechsundsiebzig
77 siebenundsiebzig
78 achtundsiebzig
79 neunundsiebzig
80 achtzig
81 einundachtzig
82 zweiundachtzig
83 dreiundachtzig
84 vierundachtzig
85 fünfundachtzig
86 sechsundachtzig
87 siebenundachtzig
88 achtundachtzig
89 neunundachtzig
90 neunzig
91 einundneunzig
92 zweiundneunzig
93 dreiundneunzig
94 vierundneunzig
95 fünfundneunzig
96 sechsundneunzig
97 siebenundneunzig
98 achtundneunzig
99 neunundneunzig
100 einhundert

Welche Zahl ist das? Jaka to liczba?

Kausalsatz - zdanie okolicznikowe przyczyny 2

Trage die richtige Konjunktion ein.

[deshalb, deswegen, weil, da, zumal, denn]

Tablica wyników: Kausalsatz - zdanie okolicznikowe przyczyny 2

max z 10 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych

Welche Zahl ist das? Jaka to liczba?

Artikellehre - Stadt und Wohnen

Wähle den richtigen (bestimmten) Artikel aus.

Wybierz właściwy rodzajnik określony.

Übung. Dreh das Rad und sag die Zahl auf Polnisch.