Temporalsatz - zdanie okolicznikowe czasu z wenn i als

temporalsatz-wenn-als

Temporalsatz - zdanie okolicznikowe czasu z wenn i als