Odmiana rodzajnika przez przypadki

Odmiana rodzajnika określonego (der bestimmte Artikel) oraz rodzajnika nieokreślonego (der unbestimmte Artikel).

Übung 1. Ergänze die Tabelle mit der Deklination des Artikels.
Uzupełnij tabelę odmianą rodzajnika.