Steigerung der gebräuchlichsten Adjektive

Übung zur Komparation der Adjektive – stopniowanie przymiotników

Hier kannst du die Komparation der Adjektive üben. Bei dieser Übung solltest du die Steine in der richtigen Reihenfolge legen. Von Grundstufe, dann 1. Steigerungsstufe bis 2. Steigerungsstufe.

Ein Beispiel

klein – kleiner- am kleinsten

Tutaj możesz ćwiczyć stopniowanie przymiotników. W tym ćwiczeniu należy ułożyć hasła w odpowiedniej kolejności. Od stopnia równego, przez wyższy i najwyższy.

Przykład:

mały – mniejszy – najmniejszy.

Es werden jeweils 10 von 50 Fragen gestellt. In dem Datenbank gibt’s 50 Adjektive. Es werden aber nur 10 ausgelost und gezeigt. 

Za każdym razem wylosowanych zostanie 10 z 50 pytań. W bazie jest 50 przymiotników – a tylko 10 jest wyświetlanych.

Viel Spaß beim Üben.

Przyjemnych ćwiczeń!

Stopniowanie przymiotników

Prüfe, was du kannst und was du noch lernen musst. Sprawdź, co już umiesz i czego jeszcze musisz się pouczyć.

In diesem Test werden deine Kenntnisse zum Thema: Komparation des Adjektivs geprüft. W tym teście sprawdzane są Twoje umiejętności z zakresu stopniowania przymiotników.

Tablica wyników: Stopniowanie przymiotników

max z 50 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych