Kausalsätze
Kausalsätze

Kausalsatz – zdanie okolicznikowe przyczyny

Zdanie okolicznikowe przyczyny  to w języku niemieckim Kausalsatz.

Kausalsatz odpowiada na pytanie:

warum?  weshalb? weswegen? (dlaczego?), aus welchem Grund? (z jakiego powodu?i rozpoczyna się od spójników weil albo da (ponieważ). Jest to zdanie poboczne, w którym orzeczenie (odmienna forma czasownika) stoi na końcu zdania, a sam podmiot tuż za spójnikiem.

Istnieje różnica pomiędzy weil i da, stąd też nie należy używać ich zamiennie.

Weil używamy dla podkreślenia przyczyny, której nie znaliśmy bądź nie znamy lub też przyczyny ważnej. Spójnik weil rzadziej występuje na początku zdania.

Na początku zdania (przed zdaniem głównym), może wystąpić da, wskazuje na to, że przyczyna, czy wypowiedź jest poszechnie znana, lub mniej ważna.

Kausalsatz - zdanie okolicznikowe przyczyny 1

Was ist richtig?