Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Ćwiczenia » Kausalsatz – zdanie okolicznikowe przyczyny II
Kausalsätze
Kausalsätze

Kausalsatz – zdanie okolicznikowe przyczyny II

Jak już wiesz, zdania okolicznikowe przyczyny – Kausalsätze – możemy wyrazić za pomocą spójników weil, da, zumal. O tym było w poprzednim ćwiczeniu.

Aby zapytać o powód lub też przyczynę używamy: Warum? Weshalb? Aus welchem Grund?

Zdanie okolicznikowe przyczyny możemy wyrazić również za pomocą przysłówków (Adverbien) albo przyimków (Präpositionen).

Przysłówki dzielimy na dwie podgrupy:
Adverbien (przysłówki) oznaczające powód (Grund) oraz skutek (Folge):

Adverbien zur Bezeichnung des Grundes:

– nämlich (bowiem) – stoi za czasownikiem
– eben – stoi za czasownikiem

Adverbien zur Bezeichnung der Folge:

deshalb/deswegen/daher (dlatego)
aus diesem Grund (z tego powodu)

Präpositionen:

wegen + Genitiv (wegen des/der…) [Umgangssprachlich auch + Dativ (wegen dem/der…/den…)] z powodu
auf Grund/aufgrund + Genitiv, oder auf Grund/aufgrund von + Dativ z powodu
aus + Dativ z
vor + Dativ przed
angesichts + Genitiv / angesichts von + Dativ w obliczu
dank + Genitiv/+Dativ dzięki
kraft + Genitiv z mocy/ z tytułu
mangels + Genitiv z braku
infolge + Genitiv/ infolge von + Dativ wskutek

Kausalsatz - zdanie okolicznikowe przyczyny 2

Trage die richtige Konjunktion ein.

[deshalb, deswegen, weil, da, zumal, denn]

Tablica wyników: Kausalsatz - zdanie okolicznikowe przyczyny 2

max z 10 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych

Über Autor Wierzchowski Damian

Młody nauczyciel, absolwent filologii germańskiej na UWM w Olsztynie. Dzięki tej stronie, dumnie prowadzonej od 2009 roku, pragnę podzielić się z Tobą swoją wiedzą i pasją do języka i kultury niemieckiej. Ein frisch gebackener Deutschlehrer, der Germanistik an der Warmia und Masuren Universität studiert hat. Ich bin sowohl ein Germanist, als auch ein Lehrer von Beruf. Im September fange ich mit dem Referendariat an. Ich wünsche mir viel Spaß dabei :)

Beliebteste Beiträge

Übung: Wiederholung – Kapitel 2 Modul 2

Ćwiczenia powtórzeniowe – dla klasy IV. Kliknij w ten link i przejdź do ćwiczeń z …