Kausalsätze
Kausalsätze

Kausalsatz – zdanie okolicznikowe przyczyny II

Jak już wiesz, zdania okolicznikowe przyczyny – Kausalsätze – możemy wyrazić za pomocą spójników weil, da, zumal. O tym było w poprzednim ćwiczeniu.

Aby zapytać o powód lub też przyczynę używamy: Warum? Weshalb? Aus welchem Grund?

Zdanie okolicznikowe przyczyny możemy wyrazić również za pomocą przysłówków (Adverbien) albo przyimków (Präpositionen).

Przysłówki dzielimy na dwie podgrupy:
Adverbien (przysłówki) oznaczające powód (Grund) oraz skutek (Folge):

Adverbien zur Bezeichnung des Grundes:

– nämlich (bowiem) – stoi za czasownikiem
– eben – stoi za czasownikiem

Adverbien zur Bezeichnung der Folge:

deshalb/deswegen/daher (dlatego)
aus diesem Grund (z tego powodu)

Präpositionen:

wegen + Genitiv (wegen des/der…) [Umgangssprachlich auch + Dativ (wegen dem/der…/den…)] z powodu
auf Grund/aufgrund + Genitiv, oder auf Grund/aufgrund von + Dativ z powodu
aus + Dativ z
vor + Dativ przed
angesichts + Genitiv / angesichts von + Dativ w obliczu
dank + Genitiv/+Dativ dzięki
kraft + Genitiv z mocy/ z tytułu
mangels + Genitiv z braku
infolge + Genitiv/ infolge von + Dativ wskutek

Kausalsatz - zdanie okolicznikowe przyczyny 2

Trage die richtige Konjunktion ein.

[deshalb, deswegen, weil, da, zumal, denn]

Tablica wyników: Kausalsatz - zdanie okolicznikowe przyczyny 2

max z 10 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych