Rodzajnik nieokreślony – Der unbestimmte Artikel

Rodzajnik nieokreślony oznacza:
* przedmioty nie znane;
* przedmioty bliżej nie określone;
* przedmioty o których nie było jeszcze mowy;

Das ist ein Mann. Er schreibt einen Brief.

W pierwszym zdaniu mężczyzna występuje pierwszy raz, dlatego ein Mann. W drugim zdaniu również mowa o liście po raz pierwszy, dlatego też używamy rodzjanika nieokreślonego.
Rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej w mianowniku brzmi:

Liczba pojedyncza – Singular Liczba mnoga
Plural
r. męski
Maskulininum*
r. żeński
Femininum*
r. nijaki
Neutrum*
ein eine ein nie ma rodzajnika określonego
w liczbie mnogiej

* literki rozpoczynające wyrazy mówią o tym jak zapisywany jest dany rodzajnik w słownikach:
der – m
die – f
das – n

Przykładowe zdania z rodzajnikiem nieokreślonym:
Das ist ein Mann.            Das sind Männer.
Das ist eine Frau.           Das sind Frauen.
Das ist ein Kind.             Das sind Kinder.