Rodzajnik określony – Der bestimmte Artikel

Rodzajnik określony oznacza:
* przedmioty znane;
* przedmioty bliżej określone;
* przedmioty o których już mówiono;

Die Mutter kocht. Das ist das Heft meiner Schwester.
Das ist ein Mann. Der Mann ist gorß. (Pierwsze zdanie zawiera rodz. nieokreślony – ein Mann, bo mowa o mężczyźnie jest po raz pierwszy, w zdaniu drugim musimy już użyć rodz. określonego – der Mann – jako że to już osoba bliżej nam znana)

Rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej w mianowniku brzmi:

Liczba pojedyncza – Singular Liczba mnoga
Plural
r. męski
Maskulininum
r. żeński
Femininum
r. nijaki
Neutrum
der die das die

Przykładowe zdania z rodzajnikiem określonym:

Das ist ein Mann. Der Mann ist jung. Die Männer sind jung.
Das ist eine Frau. Die Frau ist schön. Die Frauen sind schön.
Das ist ein Kind. Das Kind ist klein. Die Kinder sind klein.