Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Wierzchowski Damian (Seite 3)

Wierzchowski Damian

Młody nauczyciel, absolwent filologii germańskiej na UWM w Olsztynie. Dzięki tej stronie, dumnie prowadzonej od 2009 roku, pragnę podzielić się z Tobą swoją wiedzą i pasją do języka i kultury niemieckiej. Ein frisch gebackener Deutschlehrer, der Germanistik an der Warmia und Masuren Universität studiert hat. Ich bin sowohl ein Germanist, als auch ein Lehrer von Beruf. Im September fange ich mit dem Referendariat an. Ich wünsche mir viel Spaß dabei :)

Ćwiczenia: Kannst du reiten?

Ćwiczenia do zastosowania czasownika modalnego w zdaniu oraz w połączeniu z innym czasownikiem.

Übungen zur Anwendung des Modalverbs im Satz mit einem anderen Verb.

czasowniki modalne: können (móc, umieć, potrafić); wollen (chcieć); müssen (musieć).

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Kannst du inlineskaten?

Modalverben – czasowniki modalne

Tablica wyników: Kannst du inlineskaten?

max z 44 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych

Übung: Teste dein Deutsch

Wykonaj krótki 10 pytaniowy test.

Postępuj zgodnie z poleceniami przy zdaniach.

Ćwiczenie dla klasy 4 w opracowaniu o podręcznik Wir smart 1.
Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Przetłumacz poniższe zdania oznajmujące:

 • Ja mieszkam w Hamburgu.
 • Ty jesteś miły.
 • Pani nazywa się Schulz.
 • Wy mieszkacie w Polsce.

Przetłumacz poniższe zdania pytające:

 • Czy nazywa się Pan Apfelbaum?
 • Czy mają Państwo dzieci?

Co oznaczają poniższe zaimki osobowe:

ich – er – wir -ihr –

Wypisz po 2 przykłady rzeczowników:

 • rodzaju męskiego
 • rodzaju żeńskiego
 • rodzaju nijakiego

Co oznaczają te wyrażenie:

 • meine Mutter
 • mein Bruder

Jak powiesz:

 • twój tata
 • twoja siostra

Zapisz poniższe liczebniki słownie:

1
6
15
20
23
37

Znajdź przynajmniej 5 przymiotników określających charakter.

Możesz posłużyć się słownikiem www.pons.eu

Ćwiczenie 2 – czas przeszły Perfekt

Hier findest du eine Übung zum Perfekt. Ergänze die Lücken. Perfekt – Es werden jeweils 10 von 15 Fragen gestellt. 

Znajdziesz  tutaj ćwiczenie do czasu przeszłego. Uzupełnij zdania. Czas przeszły – Perfekt. Każdorazowo zostanie pokazane 10 z 15 pytań.

Die Sätze betreffen ein bestimmtes Thema: Krank, gesund und ungesund sein. Zdania odnoszą się do konkretnego tematu: krank, gesund und ungesund sein

Ćwiczenie dla klasa 6

Perfekt - czas przeszły

Mach den Quiz.

Tablica wyników: Perfekt - czas przeszły

max z 30 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych

Ćwiczenie 1 – tworzenie imiesłowu czasu przeszłego

Hier findest du eine Übung zum Partizip II. Die Aufgabe besteht darin, dass aus 3 verfügbaren Teilen ein Partizip II gebildet sein muss. Die Bildung des Partizips II. Es gibt 80 Fragen, jeweils werden aber 10 ausgelost. 

Znajdziesz  tutaj ćwiczenie do tworzenie Partizip’u II. Zadanie polega na tym, że z 3 dostępnych elementów musi zostać zbudowany Partizip II. Tworzenie imiesłowu czasu przeszłego – Partizip Perfekt. Jest 80 pytań. Każdorazowo zostanie wylosowane tylko 10 z nich.

 

Hier handelt sich nur um regelmäßige Verben. Ćwiczenie to dotyczy czasowników regularnych.

Partizip Perfekt der regelmäßigen Verben

Prüfe, ob du weißt, wie man Partizip II bildet.

Es werden jeweils 10 Fragen gestellt.

 

Sprawdź, czy wiesz jak tworzyć Partizip II – Imiesłów czasu przeszłego Perfekt.

Każdorazowo zostanie wylosowanych 10 pytań.

Tablica wyników: Partizip Perfekt der regelmäßigen Verben

max z 80 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych

Übung: Alltägliches – Quiz

Alltägliches

Wiederholungsübung für die 5. Klasse. Ćwiczenia powtórzeniowe dla klasy 5.

Każdorazowe rozpoczęcie quizu spowoduje wylosowanie 10 pytań z bazy 40 możliwych pytań. Jeweils wird nur 10 Fragen gestellt. Insgesamt gibt es 40 Fragen.

Alltägliches - Quiz

Alltägliches – codzienności

Tablica wyników: Alltägliches - Quiz

max z 101 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych

Übung: Meine E-Mail-Adresse

die E-Mail-Adresse – adres mailowy

die E-Mail (auch das E-Mail) – e-mail, poczta elektroniczna

die E-Mail-Box – skrzynka poczty elektronicznej, skrzynka pocztowa

Wo wohnt ihr - Quiz

Wo wohnst du? Ein Quiz zum Thema: Wohnen.

Gdzie mieszkasz? Quiz do tematu: zamieszkanie.

Tablica wyników: Wo wohnt ihr - Quiz

max z 64 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych